Monthly Archives: oktober 2020

Afscheid Louis Francken s.j.

Louis Francken s.j. heeft zijn familie in Vlaanderen, zijn grote familie in India en ons, zijn vele vrienden, verlaten;  zijn taak hier op aarde zat er op.

Wij leerden missionaris Louis pas kennen toen hij op een leeftijd dat anderen ‘op pensioen’ van de nodige rust kunnen gaan genieten, de loodzware taak op zijn frele schouders kreeg om zijn voorganger Vic Van Bortel in Kishor Nagar te gaan opvolgen. Een leefgemeenschap van 7tot 800 arme jongens leiden is geen sinecure en eigenlijk is het geen taak meer voor een man op gevorderde leeftijd. Maar Louis nam die taak op zich met de ernst en het plichtsbewustzijn die hem zo eigen waren. Het charisma, de koppige gedrevenheid en de veelzijdige pioniersmentaliteit van Vic Van Bortel konden moeilijk worden vervangen, maar Louis slaagde er wel in het voortbestaan van het prachtige socio-culturele werk Kishor Nagar te verzekeren en het de onmisbare infrastructurele onderbouw te geven.  Wij leerden hem kennen als een zachtaardig man, luisterbereid en trouw in de uitvoering van wat hem werd toevertrouwd. Voor wat hij zelf niet kon, legde hij de nodige contacten en schonk hij zijn vertrouwen aan wiens hulp hij nodig had. Zo kon hij op de 10 jaren waarin hij zijn laatste krachten aan de jongens van Kishor Nagar schonk, tevreden terugkijken: oude gebouwen werden vernieuwd, moderne technieken zoals zonne-energie en internet werden ingevoerd, ringmuren, waterbekkens, slaapcomfort voor de jongens, een speelveld, sportinfrastructuur, nieuwe varkensstallen… het is maar een greep uit de vele verwezenlijkingen die de duurzaamheid van de gemeenschap KN moesten helpen garanderen.

Infrastructuur is één zaak, maar het welzijn van de jongens een andere en een veel belangrijkere. Ook daaraan heeft hij veel energie besteed.

Toen wij vorig jaar, op 3 november, getuigen mochten zijn van de prachtige viering n.a.v. het 50-jarig bestaansjubileum van Kishor Nagar, zagen wij Fr Louis Francken als een vermoeid maar tevreden en gelukkig man en die dag werd voor hem, in aanwezigheid van familieleden, vrienden, confraters, medewerkers en vooral zijn honderden jongens, een mooie bekroning van een eindwerk dat hem in zijn oude dagen was toevertrouwd.

Wij zullen hem als een mooi mens in alle dankbaarheid herinneren.

 

Guido Sweron

Voor de werkgroep Kishor Nagar

 

Read More