werkgroep

Na het overlijden van onze geliefde Pater Victor Van Bortel, de stichter en bezieler van Kishor Nagar of Jongensstad, op 18 januari 2010 hebben we met enkele nauw betrokken sympathisanten de Kishor Nagar werkgroep opgericht. Ondertussen is onze werkgroep nog versterkt met enkele jonge en gemotiveerde nieuwe leden.

Het doel van onze werkgroep is de zo belangrijke band tussen Vlaanderen en India behouden, het inzamelen van sponsorgelden en de sympathisanten informeren over de huidige situatie in Kishor Nagar.

Alle leden van de werkgroep werken vrijwillig en onbezoldigd mee. Bijna alle leden hebben voor korte of lange tijd meegeleefd in Kishor Nagar en zijn zo geraakt door deze gemeenschap van arme jongens, verstotenen, weeskinderen, gehandicapten… dat ze alles in het werk willen stellen om Kishor Nagar te laten verder leven.
Momenteel bestaat onze werkgroep uit een tiental leden maar alle extra hulp is welkom. Wie graag eens een vergadering wil bijwonen en in de toekomst op zijn eigen manier wil meewerken aan het voortbestaan van Kishor Nagar, kan ons steeds bereiken via info@kishornagar.be of via dit Contact Formulier onder de foto. Wij danken jullie alvast hartelijk voor jullie hulp en steun.

Werkgroep 2014

Van links naar rechts op de foto genomen op één van de vergaderingen van de Werkgroep: Guido Sweron, Wim Beckers, Pol Vogelaere, Hanne Verborgh, Simonne Sweron-Haveneers, Dirk Van Hoydonck, Els Bertels-Van Haellewijn, Hilde Van Haellewijn-Van Bortel en Paul Van Haellewijn. Nog niet aanwezig op deze foto: Dr. Jean Willems-Alva.