de jongens

Wie komt er naar KN?

De jongens die hier terecht komen, moeten bereid zijn om lasten en verantwoordelijkheden op te nemen en te delen: samen werken en studeren als kinderen van hetzelfde gezin. In ruil krijgen zij een intensieve opleiding, aangepast aan hun interesses en bekwaamheden. Zo verwerven zij een levenshouding die hen een goede toekomst moet garanderen.

Een van de moeilijkste taken die elk jaar weer moet gebeuren, is de selectie. Jaarlijks kunnen ongeveer 100 jongens de plaats innemen van degenen die Kishor Nagar verlaten om op eigen benen te staan. Maar jaarlijks komen vele honderden aanvragen binnen. Twee criteria zijn doorslaggevend bij de selectie:

  • is er echt geen andere oplossing voor het kind?
  • zal het kind zich kunnen integreren in Kishor Nagar?

Kishor Nagar heeft niet de pretentie alles te kunnen oplossen. Maar de vicieuze cirkel kan wel worden doorbroken door deze jongens een kans te geven.

Kishor Nagar biedt niet alleen een thuis voor gezonde kinderen, ook gehandicapten nemen er volledig deel aan het leven van elke dag. Meer nog dan elders worden gehandicapten in India als “minderwaardig” beschouwd waardoor hun kansen op een menswaardig bestaan nog veel kleiner zijn dan die van hun gezonde medemensen.

Hoe functioneert KN?

KN is geen tehuis. Het is een thuis en één grote familie. Ze leggen de nadruk op wat hen verenigt en ze houden zich niet bezig met maatschappelijk onderscheid en vooroordelen. De staf bestaat uit slechts 15 mensen. Alles gebeurt maw door de jongens zelf: werken op het veld, eten klaar maken, kleren wassen, enz.

In Kishor Nagar moeten de jongens leren samen leven en samen werken met respect voor ieders eigenheid. Ze dragen verantwoordelijkheid voor het goede verloop van het dagelijks leven. Zo leren zij, hoe klein ze ook zijn, dat zij iets betekenen, iets waard zijn. Zo worden ze klaargestoomd voor het leven nà KN.

Natuurlijk wordt er over gewaakt dat er voldoende afwisseling is tussen school, werk en spel. Immers, niet alle jongens kunnen tegelijkertijd les krijgen of aan het werk zijn. Ze krijgen allemaal ongeveer een uur werk per dag op het veld, in de keuken of in de stallen, daarna volgt de les en dan het spel. Het gaat er allemaal heel vrolijk aan toe.

kn 1

Momenteel verblijven er zo’n 620 jongens in KN. Tot de 10de klas, gelijk aan het 4de middelbaar in België, krijgen de jongens in KN zelf les. De 11de en 12de klas doorlopen ze buiten KN, oa in het Don Bosco instituut in Ranchi.

in de klas

In de vrije tijd wordt er gebasket, gevoetbald, hockey gespeeld, aan hoogspringen gedaan, …

Basketball ball High jump is popular b In the playground

 

 

Leave A Reply