Nieuwsbrief 2015

Een tijdje geleden plaatsten we al een link naar een Nieuwsbrief van Pater Francken. Hier vindt u nu de vertaling van die brief.

Kishor Nagar bestaat vandaag 45 jaar. Op dit moment verblijven er 620 jongens in KN. Hun leeftijden liggen tussen de 5/6 en 22 jaar oud. Ze komen vooral uit het platteland van Jharkhand. Terwijl er een groot aantal wezen zijn, komt het grootste deel van de jongens uit een één ouder gezin; de andere ouder is overleden of in sommige gevallen weggelopen.

Het personeel bestaat uit 20 personen, 17 leken en 3 jezuïeten. Het wordt tevens ondersteund door de hulp van de oudere jongens. Twee collegestudenten geven les en twee jongens, die hun studies aan het Technisch Instituut hebben afgerond, helpen op de boerderij en in het atelier.

Wanneer de jongens worden toegelaten, wordt aan de voogden een éénmalige bijdrage gevraagd en daar blijft het bij. Wel wordt er verwacht dat ze hun kinderen kledij en een aantal persoonlijke bezittingen meegeven.

In de laatste 3 jaar werden er grootse herstellings- en renovatiewerken uitgevoerd en tegelijkertijd werden er op het gebied van educatie nieuwe initiatieven genomen.

Gebouwen

Urgente renovatiewerken werden systematisch aangepakt. De volgende werken zijn afgerond:

  • Op de boerderij: opslagruimten en waterreservoirs zijn gerestaureerd.
  • Het schoolgebouw werd volledig opgelapt en opnieuw geschilderd.
  • De herstellingen en de schilderwerken aan het bureau van de directeur en de kamers van de leerkrachten zijn achter de rug.
  • Keuken: de keuken van de jongens is gerenoveerd en de werken aan de eetruimte en de aanliggende keuken van het personeel zijn begonnen.

Nieuwe initiatieven

  • Cursussen ‘Gesproken Engels’ worden 5 dagen per week gegeven.
  • Voor de studenten van klas 9 en 10 werden er computerlessen georganiseerd in het nabijgelegen XIPT Instituut.
  • Er werd een bibliotheek gebouwd: we kregen meer dan 12.000 boeken en meubilair (schabben, tafels en stoelen) van de ‘Ranchi Samaritans – Round Table India’.

Buitenschoolse activiteiten

  • De jaarlijkse sportdag is in KN uitgegroeid tot een heus jaarlijks evenement.
  • Sport en Spelen: drie dagen per week vinden er trainingen plaats voor voetbal, hockey en netball. Onze leerlingen doen het heel goed in competities.

De toekomst van Kishor Nagar

De afgelopen 40 jaar is er veel veranderd in onze maatschappij. Zo was Bargawan 40 jaar geleden nog maar een klein dorpje. Vandaag worden er alsmaar meer nieuwe gebouwen neergepoot en groeit Ranchi stad ontzettend snel. De weg van Ranchi naar Tata is nu een hele drukke snelweg geworden.

De vraag waarmee we geconfronteerd worden, is welke rol KN vandaag moet vervullen in deze zo snel veranderende wereld.

In januari van het jaar 2014 organiseerden we een tweedaagse workshop voor al onze leerkrachten. Op een gestructureerde manier reflecteerden we over de huidige toestand van het instituut KN in termen van zijn sterktes en zwaktes, alsook mogelijke opportuniteiten en uitdagingen. Er werd ook een basis gelegd voor de voorbereidingen van een strategisch plan voor de komende jaren.

De Alumni

Oud studenten van KN zijn nog steeds sterk verbonden met het instituut. Op 19 januari 2014 kwamen er een groot aantal samen in KN om de herdenking van Vader Van Bortel’s overlijden bij te wonen en ervaringen uit te wisselen. Allen voelden ze een grote dankbaarheid ten opzichte van Vader Van Bortel en KN:

“Wie en wat we zijn vandaag hebben we allemaal te danken aan KN. We willen daarom heel graag iets teruggeven.” Met hun eigen middelen plaatsten ze een mooie grafsteen op het graf van Vader Van Bortel.