Pater Louis Francken was in België

Pater Louis Francken kwam nog eens afgereisd naar België om een bezoek te brengen aan familie en vrienden en om met mensen te spreken over Kishor Nagar.

Daarom kwam hij in Juli ook naar de vergadering van de werkgroep in Heverlee. Hij verschafte uitleg over de huidige toestand in Kishor Nagar:

– Men is bezig om de school van Kishor Nagar officieel erkend te krijgen zodat de leerlingen hun examens in Kishor Nagar kunnen afleggen. Op die manier staat hun opleiding in Kishor Nagar op hun CV. Hiervoor heeft men extra budget nodig om betere en erkende leraars aan te nemen. Dit is een budget dat elk jaar opnieuw nodig zal zijn en niet als een project kan gedefinieerd worden. Op basis daarvan werd beslist om het indicatief bedrag van een jaarkost voor één jongen van 200 naar 250 euro op te voeren.

– Er werd een uniform ingevoerd dat enkel op zon- en feestdagen gedragen zal worden. Het uniform wordt in Indië niet gezien als een verplichting maar als een eer en de jongens zijn fier om het te dragen.

– In India geeft men nu ook de mogelijkheid om giften fiscaal af te trekken maar hiervoor moeten nog een aantal acties ondernomen worden. Dit is de eerste stap om het Indische project meer te laten dragen door Indiërs.

-Pater Francken liet ook een plan zien van Kishor Nagar waarop hij liet zien welke herstellingen er al gebeurd waren en wat de plannen voor de toekomst zijn.

KN plan

We wensen pater Francken het beste toe en hopen dat hij nog lang kan blijven werken aan de continuïteit en verbetering van Kishor Nagar.

Daarnaast mochten we in de vergadering ook Dr. Jean Alva en haar man Dr. Jan Willems verwelkomen. Zij zullen vanaf nu ook meewerken aan de activiteiten van de werkgroep.

PS Sorry voor de laattijdigheid van dit bericht.