Grote grondwerken

In de eerste weken van januari werden er in KN grote grondwerken uitgevoerd, zoals je op bijgaande foto’s kan zien.
De vuile poelen werden uitgediept en omgevormd tot grote waterreservoirs.


Dat kon gebeuren met geld van de overheid die landbouwers wil stimuleren het regenwater op te vangen voor bevloeiingsgebruik. KN is wel geen landbouwbedrijf maar met wat hulp en steun van goedwillende contacten werd het toch mogelijk om dit werk uit te voeren. Dat de jongens daarin een ideale zwemkom zien, houdt een gevaar in, maar hou ze maar eens tegen!
Uit de vervuilde poelen werden, bij het leegpompen, vele tientallen kilo’s vis op het droge gelegd: ideaal voor verkoop op de plaatselijke markt.

mail 81

mail 82

mail 83

mail 83b

Een deel van de grond die vrij kwam door de graafwerken werd benut voor de verbetering van de wegen en paden in KN. Hier bijv. de weg achter het dispensarium.

mail 85